Tijdschrift Recht en Arbeid

 

 

 

 

Tijdschrift Recht en Arbeid is een juridisch vakblad  waarin juridische en

maatschappelijke aspecten van  arbeidsovereenkomsten- en ontslagrecht, Europees recht, medezeggenschapsrecht

en socialezekerheidsrecht aan de orde komen. Ook wordt aandacht besteed aan  de arbeidsverhoudingen.

In TRA zijn in januari 2009 de tijdschriften Sociaal Maandblad Arbeid (SMA) en Sociaal Recht (SR) opgegaan.

 

Een aflevering TRA bevat verdiepende en wetenschappelijke artikelen naast kortere artikelen die een onderwerp voorlal vanuit de invalshoek van de praktijk benaderenk.

Daarnaast biedt TRA prikkelende columns, commentaren op rechtspraak en boekbesprekingen.

 

 

Redactie

 

 

Hoofdredacteur

Frans Pennings is hoofdredacteur van Tijdschrift recht en arbeid (TRA)

 

 

Erelid

Mr. R.A.A. Duk (m), voormalig advocaat te Den Haag

 

Redactie:

Prof. mr. B. Barentsen (m), hoogleraar sociaal recht te Leiden

Dr. S. Bekker (v), hoogleraar Europees Sociaal Beleid aan de Universiteit Utrecht.

Mr. E.W. de Groot (v), kantonrechter in Rechtbank Gelderland en raadsheer plaatsvervanger in het Hof Amsterdam

Prof. mr. M.S. Houwerzijl (v), hoogleraar arbeidsrecht te Tilburg

Mr. A. Keizer (m), advocaat te Amsterdam

Mr. dr. M. Kullmann (v), universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit

Prof. mr. F.G. Laagland (v), hoogleraar arbeidsrecht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten daarvan aan de Radboud Universiteit

Prof. mr. S.S.M. Peters (v), hoogleraar Arbeidsrecht te Groningen

Prof. mr. W.L. Roozendaal (v), hoogleraar Sociaal Recht aan de VU Amsterdam

Mr. drs. P.Th. Sick (v), advocaat te Amsterdam

Mr. H.W.M.A. Staal (m), voormalig kantonrechter te Maastricht

 

Redactiesecretaris

Mr. M. (Marize) Verhagen (v), e-mail: redactieTRA@gmail.com

 

Vaste medewerkers

Mr. dr. L. van den Berg (v), docent Vrije Universiteit Amsterdam

Mr. D.J. Buijs (m), voormalig kantonrechter te Apeldoorn

Mr. F.M. Dekker (m), advocaat te Den Haag

Mr. N.T. Dempsey (v), advocaat te Amsterdam

Mr. Y.H. Dissel (v), advocaat te Amsterdam

Mr. M.J.A.C. Driessen (v), voormalig docent sociaal(zekerheids) recht te Maastricht

Mr. C.J. Frikkee (v), rechter bij de Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Mr. P.S. Fluit (m), advocaat te Utrecht

Mr. E.F. Grosheide (v), onderzoeker Universiteit van Amsterdam

Dr. N. Gundt (v), universitair docent Labour Law bij Universiteit Maastricht

Mr. dr. N. Hummel (v), universitair docent Universiteit Utrecht

Mr. dr. N. Jansen (m), universitair docent Universiteit van Amsterdam

Mr. B.J.M. de Leest (m), advocaat te Utrecht

Prof. mr. A.P. van der Mei (m), hoogleraar Sociaal Recht te Maastricht

Mr. A. Olsthoorn (m), advocaat te Rotterdam

Mr. dr. W.G.M. Plessen (m), universitair hoofddocent arbeidsrecht te Tilburg

Mr. R.D. Poelstra (m), onderzoeker arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Mr. M.D. Ruizeveld (v), raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag

Mr. dr. M.A.N. van Schadewijk (m), universitair docent Sociaal Recht aan de Radboud Universiteit

Mr. D. Schwartz (m), advocaat te Amsterdam

Mr. L.C.J. Sprengers (m), advocaat te Utrecht en verbonden aan sectie arbeidsrecht Erasmus School of Law

Mr. dr. E. van Vliet (v), universitair docent/onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. G.J. Vonk (m), hoogleraar socialezekerheidsrecht te Groningen

Mr. dr. H.H. Voogsgeerd (m), universitair docent internationale politieke economie en arbeidsrecht te Groningen