Boeken - Books

 

 

 

 

Frans Pennings and Gijs Vonk, Research Handbook of European Social Security Law, Edgar Elgar, 2023, second edition.

 

Frans Pennings, European social security law, Cambridge: Intersentia, zevende druk,  2022.

 

Frans Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, 8 ed. Deventer: Wolters Kluwer. (Monografieën sociaal recht; vol. 9), 2022.

 

Frans Pennings en Saskia Peters (red), Europees arbeidsrecht,  Deventer: Wolters Kluwer,   vijfde druk, 2021.

 

Frans Pennings en Loe Sprengers,  Ontslagrecht in hoofdlijnen, Wolters Kluwer, 2020.

 

 

Toomas Kotkas, Ingrid Leijten, and Frans  Pennings(ed), Specifying and securing a social minimum in the battle against poverty. Oxford: Hart Publishing, 2019.

 

 

Frans Pennings and Martin Seeleib-Kaiser (eds), European Citizenship and Social Rights: Entitlements and Impediments to Accessing Welfare, Edgar Elgar, Cheltenham, 2018.

 

 

Pennings, F.J.L. & Sprengers, L.C.J. (2018). De wet werk en zekerheid. (239 p.). Deventer: Kluwer.

 

 

 

 

 

Pennings, F.J.L., Koster, H. & Rusu, C.S. (2017). Essays on Private and Business Law - A tribute to Professor Adriaan Dorresteijn. (291 p.). The Hague: Eleven International Publishers.

 

 

 

 

 

Frans Pennings en Saskia Peters (red), Europees arbeidsrecht, Deventer: Kluwer.

 

 

 

 

 

Frans Pennings and Gijs Vonk (eds), Research Handbook on European Social Security Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, European Social Security Law. 6th ed. Antwerp: Intersentia, 2015.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, Europees socialezekerheidsrecht, zevende druk, Deventer: Kluwer 2014.

 

 

 

 

 

Barbara Hofman en Frans Pennings, Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit – een internationaal perspectief, Deventer: Kluwer 2013.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, Thomas Erhag and Sara. Stendahl (eds), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2013.

 

 

 

 

 

Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn, Kluwer Law International 2013.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, Social Security Law in the Netherlands, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2013. (in press: 2017)

 

 

 

 

 

Guus Heerma van Voss en Frans Pennings (red.), Socialezekerheidsrecht. Tekst en commentaar, Deventer: Kluwer 2012, derde druk (en eerder eerste en tweede).

 

 

 

 

 

Frans Pennings and Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011.

 

 

 

 

 

C. Boos en F.J.L. Pennings (red), Vergrijzing en Sociale Zekerheid, NISZ Amsterdam, 2010.

 

 

 

 

 

Leonard Besselink, Frans Pennings and Sacha Prechal (eds), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011.

 

 

 

 

 

Frans Pennings en Anja Hofman (red), Wet en Rechtspraak arbeidsrecht. Deventer: Kluwer, 2010.

 

 

 

 

 

Frans Pennings en Anita Damsteegt, De werkloosheidswet, derde, geheel herziene druk, Deventer: Kluwer, 2009.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, Yvonne Konijn and Albertine Veldman (eds.), Social responsibility in labour relations. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

 

 

 

 

 

Frans Pennings en Irmgard Borghouts-van de Pas. Arbeidsparticipatie van jonggehandicapten: Een onderzoek naar Europese systemen en praktijken, Tilburg: OSA, 2008.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, Nederlands arbeidsrecht in een internationale context, Deventer 2007.

 

Frans Pennings (ed), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters, Antwerp 2007.

 

Frans Pennings en A.T.J.M Jacobs (ed.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Zutphen 2007.

 

Frans Pennings and N. Süral (ed), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market, Alphen a/d Rijn 2006.

 

Frans Pennings (ed), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Security Standards on National Social Security Law, The Hague 2006.

 

Frans Pennings, Nederlands socialezekerheidsrecht in een internationale context. Deventer 2004-2006, twee drukken.

 

Frans Pennings, De betekenis van internationale normen voor de Nederlandse sociale zekerheid. Deventer 2004 (oratie).

 

Frans Pennings, Dutch Social Security Law in an International Context. The Hague 2002.

 

Frans Pennings, Heeft het werklandbeginsel zijn langste tijd gehad?, Deventer 2003 (oratie).

 

Frans Pennings, De WAO, Deventer (twee drukken, 2000, 2002).

 

Frans Pennings, P. Vlaardingerbroek, W.H. van Boom en I.J.F.A. van Vijfeijken, Via het vrijwilligerstatuut naar een betere status voor de vrijwilligers. Tilburg 2001.

 

 

Frans Pennings, Teun Jaspers, Frits Noordam en Wim van Oorschot (red.), ‘De gemeenschap is aansprakelijk...’. Honderd jaar sociale verzeke­ring 1901‑2001. Den Haag 2001.

 

 

 

Frans Pennings, De Werkloosheidswet, Deventer (twee drukken, 1998, 2003).

 

 

Frans Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland. Deventer 1998.

 

 

 

 

Frans Pennings (red.), Telework in the Netherlands, Amsterdam 1996.

 

 

 

Frans Pennings, Europees sociale‑zekerheidsrecht. Leuven 1996.

 

 

 

Frans Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht. Deventer 1996.

 

 

 

Frans Pennings (red.), Tewerkstelling over de gren­zen, Deventer 1996.

 

 

 

F. Pennings en F. van Gunst, Reïntegratie van werklozen. Begeleiding en bemidde­ling van werklozen, sociale zekerheid en arbeidsvoorziening, Utrecht 1995.

 

 

 

Frans Pennings, Introduction to European Social Security Law, Deven­ter/The Hague (druk 1-3), Antwerpen (druk 4), 1994/2003.

 

 

Frans Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland, Deventer 1998.

 

 

 

 

Frans Pennings, Grondslagen van het Europese sociale-zekerheidsrecht, Kluwer, Deventer 1993-2005, vijf drukken.

 

 

Frans Pennings, Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects of employment and unem­ploy­ment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlan/ds, Deventer 1990, Diss. RUU.