CV Frans Pennings

 

 

OPLEIDING

 

 

1982 Doctoraal Nederlands taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht (cum laude)

 

1985 Doctoraal Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (cum laude)

 

1990 Promotie Universiteit Utrecht:

Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects

of employment and unem­ploy­ment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands

 

2014 Eredoctoraat Universitet Gotenburg

 

 

 

Werk

 

1987 - 1990 promotie-onderzoek Universiteit Utrecht

 

1990 - 1995 Universitair docent, Universiteit Tilburg

 

1995 - 2008 Universitair hoofddocent Universiteit Tilburg

 

2002 - 2008 Hoogleraar Europees en vergelijkend socialezekerheidsrecht Universiteit Utrecht

 

2003- 2011 Hoogleraar internationale en Europese sociale zekerheid Universiteit Tilburg

 

2008 - Hoogleraar sociaal recht Universiteit Utrecht

 

2011 - Gasthoogleraar University Gotenburg, Zweden

 

 

 

 

Belangrijkste nevenwerkzaamheden

 

 

1997 - Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep

 

1999 - 2020 Redacteur European Journal of Social Security (SAGE publishers)

 

2013 - Hoofdredacteur Tijdschrift Recht en arbeid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education

 

 

1982 Master  Dutch language and literature  Utrecht University

 

1985 Master Dutch law Utrecht University

 

1990 PhD in law Utrecht University 

Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects

of employment and unem­ploy­ment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands

 

2014 Honorary Doctorate University of Gotenburg

 

 

 

Work

 

 

1987 - 1990 PhD research Utrecht University

 

1990 - 1995 Assistant Professor Tilburg University

 

1995 - 2008 Associate Professor Tilburg University

 

2002 - 2008 Professor of European and comparative social security law,

Utrecht University

 

2003- 2011 Professor of international and European social security Tilburg Universiteit

 

2008 - Professor of labour law and social security law Utrecht University

 

 

2011 - Guest professor University Gotenburg, Sweden

 

 

 

Most important ancillary activities

 

 

1997 - On call member of Centrale Raad van Beroep (Highest social security court)

 

1999 - 2020 Editor European Journal of Social Security (SAGE publishers)

 

2013 - Editor in chief Tijdschrift Recht en arbeid