Master Arbeidsrecht aan

 

 

 

Een hoofddoel van het arbeidsrecht is om ongelijke verhoudingen, zoals tussen werkgevers en individuele werknemers, en tussen werknemers onderling, te compenseren. Dat gebeurt onder andere door ontslagbescherming en bescherming bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Ook regelt het arbeidsrecht (waaronder sociale zekerheid) inkomenscompensatie bij het verlies van inkomen uit arbeid, zoals ziekte en werkloosheid. Sociale zekerheid beschermt ook mensen die lage of geen inkomens hebben. Op het arbeidsrecht zijn ook internationale normen van belang (o.a. mensenrechtenverdragen, EU-recht en verdragen van de internationale arbeidsorganisatie), waarmee beoogd wordt werknemers bescherming te bieden en sociale voortuitgang in de wereld te bevorderen.

 

studieprogramma

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

de Universiteit Utrecht   

 

 
 

Bij tal van actuele kwesties speelt arbeidsrecht een belangrijke rol. Denk aan de grote groei van het aantal flexibele arbeidskrachten, zoals platformwerkers en zzp’ers, aan digitalisering, gevolgen van de pandemie, de ongelijkheid bij verdeling van inkomen en werk, en klimaatverandering. Het arbeidsrecht bestudeert deze onderwerpen ook vanuit het oogpunt van gelijke behandeling, eerlijke risicoverdeling en -verzekering en de verhouding tot andere rechtsgebieden (zoals Europese normen) Ook draagt arbeidsrecht bij aan ontwikkeling van normen voor verbetering van het stelsel, ook op Europees en internationaal niveau.

 

Voor meer informatie over de Master ga naar de website van de master

 

 

 

periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Individueel arbeidsrecht (nationaal en Europees) (7,5 ects)

Collectief arbeidsrecht (nationaal en Europees)

(7,5 ects)

Capita selecta

(6 * 2,5 ects)

Scriptie

(15 ects)

Arbeid en onderneming (nationaal en Europees) (7,5 ects)

Socialezekerheidsrecht (nationaal en Europees) (7,5 ects)