Artikelen en hoofdstukken uit boeken

 

2023

 

F. Pennings (2023), ‘The Directive on Adequate Minimum Wages in the EU: a New Stage in Developing EU Social Policy’, in A. Aranguiz et al.,  (ed.), Pioneering Social Europe.  Liber Amicorum Herwig Verschueren. Brugge: Die Keure, p. 207-216.

 

F. Pennings (2023),  ‘ Labour Law and Social Policy’, in M. Scholten (ed),  Research Handbook on the Enforcement of EU Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 298-315.

 

F. Pennings and S. Bekker  (2023), ‘The Increasing Room for Collective Bargaining on Behalf of Self-Employed Persons’, 19(3) Utrecht Law Review, p. 8-24. DOI: 10.36633/ulr.997.

 

F. Pennings,  (2023). 'The impact of the EU Directive on Minimum Wages on Statutory Minimum Wages in the Netherlands'.  2023(1) Revue de Droit du Travail,  69-74.

 

F. Pennings (2023), 'Komt het arbeidsrecht van de eenentwintigste eeuw van de Europese sociale partners?' Tijdschrift Recht en Arbeid, 15(2), 38-44.

 

F. Pennings (2023), 'Social Security', in J. Smits (Ed.), The Elgar Encyclopeadia of Comparative Law (2 ed.). Edward Elgar Publishing.  https://doi.org/10.4337/9781839105609.social.security

 

2022

 

F. Pennings (2022), 'De noodzaak tot harmonisatie om coördinatieproblemen op te lossen', in P. Schoukens, B. Demarsin, E. De Becker, & T. Keersmaekers (Eds.), Liber amicorum Danny Pieters : Durven out of the box denken,  Owl Press, pp. 206-213.

 

 

F. Pennings (2022), ‘Does the EU Charter of Fundamental Rights have Added Value for Social Security?’, 24(2) European Journal of Social Security,  p. 117-135.

 

 

F. Pennings, ‘Heeft het Handvest van de Grondrechten van de EU meerwaarde?’, 14(1) Tijdschrift Recht en Arbeid., p. 16-22.

 

 

F. Pennings (2021),  'Bestaat er een Europees werknemersbegrip?'  13(1)Tijdschrift Recht en Arbeid,  p. 10-16.

 

 

F. Pennings & S. Peters (2022), ‘Europees arbeidsrecht - een inleiding’, in: F. Pennings & S. Peters, (red.), Europees arbeidsrecht. Deventer: Wolters Kluwer, vijfde druk, p. 1-40.

 

F. Pennings & S. Peters (2022), ‘Sociale grondrechten’, in: F. Pennings & S. Peters (red.), Europees arbeidsrecht. Deventer: Wolters Kluwer, vijfde druk, p. p. 41-80.

 

 

F. Pennings (2022), ‘Europese sociale politiek en atypische arbeidsrelaties’, in: Pennings, F. & Peters, S. (eds.), Europees arbeidsrecht. Deventer: Wolters Kluwer,  vijfde druk, p. 383-418 36.

 

2021

 

 

F. Pennings (2021), ‘Vrijheid van ondernemerschap en de preventieve ontslagtoets’, in F. Laagland (red), Verburg: Geciteerd en besproken: Liber amicorum prof. mr. L.G. Verburg. Wolters Kluwer, p. 153-164.

 

 

F. Pennings (2021), ‘Social security in the Netherlands in times of corona’, in S. Devetzi & A. Stergiou (eds.), Social security in times of corona: a legal comparison of selected European countries,. Athens-Thessaloniki: Sakkoulas Publications S.A., p. 91-107.

 

 

F. Pennings (2021), ‘Fouten, misbruik en fraude bij grensoverschrijdende sociale zekerheid’, SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2021/1, p. 12-17.

 

2020

 

 

F. Pennings (2020), ‘Het spanningsveld van de loyale samenwerking: de casus van de export van werkloosheidsuitkeringen’, in L. A Campo e.a. (red), Loyale samenwerking binnen de EU. Den Haag: Boomjuridisch, pp. 205-220.

 

 

F. Pennings & L. Sprengers (2020), ‘Inleiding’, in: F. Pennings & L. Sprengers (eds.), Ontslagrecht in hoofdlijnen - Tweede herziene druk van De Wet werk en zekerheid. Deventer, Wolters Kluwer, p. 1-8 p.

 

 

F. Pennings (2020), ‘Transitie- en billijke vergoeding’, in F. Pennings & L. Sprengers (red), Ontslagrecht in hoofdlijnen. Deventer: Kluwer, pp. 95-148.

 

 

F. Pennings & L. Sprengers (2020), ‘Waardering van Wwz en WAB’, in: F. Pennings & L. Sprengers (red.), Ontslagrecht in hoofdlijnen. Deventer: Kluwer, pp. 275-286.

 

 

F. Pennings (2020), ‘Migrants' Access to Social Protection in the Netherlands’, in: J.-M. Lafleur & D. Vintila (eds.), Migration and Social Protection in Europe and Beyond. Cham: Springer, pp. 313-324.

 

 

F. Pennings (2020), ‘The discussion on the revision of the coordination rules of unemployment benefits – a battlefield between East and West’, 22(2) European Journal of Social Security 2020, p. 148–162.

 

 

F. Pennings (2020), ‘Commissie Borstlap en de sociale zekerheid’, Tijdschrift Recht en Arbeid’ Vol 12(6/7), pp. 11-17.

 

 

G. Essers & F. Pennings (2020), ‘Gaps in social security protection of mobile persons: Options for filing these gaps’, European Journal of Social Security, Vol. 22(2), pp. 163-179.

 

 

G. Essers & F. Pennings (2020), ‘Mobiele werknemers tussen wal en schip: hoe een brug te slaan?’, Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 12(1), pp. 3-9.

 

 

F. Pennings (2020), ‘The Special Position of Agreements by Social Partners in EU Law’, in: M. de Cock Buning & L. Senden (eds.), Private Regulation and Enforcement in the EU - Finding the Right Balance from a Citizen's Perspective. Oxford: Hart Publishing, pp. 37-56.

 

2019

 

 

F. Pennings (2019), ‘How do Social and Economic Rights Relate to Each other in the Social Market Economy - An Introduction to this Special Issue’, Utrecht Law Review, Vol. 15(2), pp. 1-15.

 

 

F. Pennings & C. Jacqueson (2019), ‘Equal Treatment of Mobile Persons in the Context of a Social Market Economy’. Utrecht Law Review, Vol. 15(2), pp. 64-80.

 

 

F. Pennings (2019), ‘The Relevance of the Concept of the Social Market Economy - Concluding Observations on the Contributions in this Special Issue’, Utrecht Law Review, Vol. 15(2), pp. 95-100.

 

 

F.J.L. Pennings (2019), ‘Socialezekerheidsverdragen: hebben ze nog toekomst?’ Tijdschrift Recht en Arbeid, Vol. 15(1), pp. 18-22.

 

 

F. Pennings & S. Peters (2019), ‘An Introduction to European Labour Law’. In: T. Jaspers, F. Pennings & S. Peters (eds.), European Labour Law. Cambridge: Intersentia, pp. 1-44.

 

 

F. Pennings (2019), ‘European Labour Law as the Result of Conflicting Norms and Interests’, in T. Jaspers, F. Pennings & S. Peters (eds.), European Labour Law. Cambridge: Intersentia, pp. 497-528.

 

 

I. Leijten, T. Kotkas & F. Pennings (2019), ‘Introduction’, in: T. Kotkas & I. Leijten & F. Pennings (eds.), Specifying and Securing a Social Minimum in the Battle against Poverty. Oxford: Hart Publishing, pp. 1-14.

 

 

F. Pennings (2019), ‘The legal status of recipients of public assistance’, in: T. Kotkas, I. Leijten & F. Pennings (eds.), Specifying and securing a social minimum in the battle against poverty. Oxford: Hart Publishing, pp. 165-182.

 

 

F. Pennings (2019), ‘Mogelijkheden voor verbetering van de positie van zzp'ers’, in: L. Holtus (red), Deining in balie, rechtspraak en academie. Den Haag: SDU, pp. 223-232.

 

 

F. Pennings (2019), ‘Toegang tot het internationale socialezekerheidsrecht.’, in D.J.B. de Wolff (red.), Toegang tot recht - beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld. The Hague: Boom Juridisch, pp. 295-312.

 

 

F.J.L. Pennings (2019), ‘Socialezekerheidsverdragen: hebben ze nog toekomst?’ 15(1) Tijdschrift Recht en Arbeid, pp. 18-22.

 

 

F. Pennings (2019), ‘Le système de soins de longue durée aux Pays-Bas’, Revue de droit sanitaire et social, 3, 2019, pp. 377-452.

 

2018

 

F.J.L. Pennings (2018), ‘Fraude en detacheringsverklaringen’, 3 Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk, pp. 15-21.

 

 

F. Pennings (2018), ‘Activation Measures in Social Security - Lessons from the Dutch Case’, Marquette Benefits & Social Welfare Law Review, 19(1), pp. 1-26.

 

 

 

 

 

26.F. Pennings (2018), ‘Dilemmas in Organising the Labour Market, Experiences with Flexicurity in the Netherlands,’ in: G. Sander, V. Tomljenovic & N. Bodigira-Vukobrat (eds.), Transnational, European and National Labour Relations. Flexicurity and New Economy. Cham: Springer, pp. 213-223.

 

 

 

 

 

27.F. Pennings. & L. Sprengers (2018), ‘Inleiding’ , in: F. Pennings & L. Sprengers (red.), De wet werk en zekerheid, Deventer: Kluwer, pp. 1-6.

 

 

 

 

 

28.F.J.L. Pennings (2018), ‘Ontslagvergoedingen’, in: F. Pennings & L. Sprengers (red.), De wet werk en zekerheid. Deventer: Kluwer, pp. 65-96.

 

 

 

 

 

29.F.J.L. Pennings & L.C.J. Sprengers (2018). ‘De Wwz: de ervaringen na drie jaar’, in: F. Pennings & L. Sprengers (red.), De Wet werk en zekerheid. Deventer: Kluwer, pp. 219-230).

 

 

 

 

 

30.F. Pennings (2018), ‘Barriers to free movement due to mismatches of cross border tax and social security instruments’, in: K. Barana (ed.), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Spolecznej. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Vol. 25, pp. 307-322.

 

 

 

 

 

31.F. Pennings (2018), ‘Encouraging the growth of skills and innovation in the Netherlands’, Vol. 39(4) Yearbook Law Faculty University of Rijeka/Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, pp. 1955-1965.

 

 

 

 

 

32.J. Plantenga & F. Pennings (2018), ‘Bouwstenen voor een nieuwe arbeidsmarkt en voor nieuwe vormen van sociale zekerheid’, in: F. Pennings & J. Plantenga (red.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming. Zutphen: Paris, pp. 15-26.

 

 

 

 

 

33.F. Pennings (2018), ‘Zelfstandigen zonder personeel’, in: F. Pennings & J. Plantenga (red.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming. Zutphen: Paris, pp. 65-86.

 

 

 

 

 

34.F. Pennings & M. Seeleib-Kaiser (2018). ‘Intra-EU migration and social rights: an introduction’, in: F. Pennings & M. Seeleib-Kaiser (eds.), EU Citizenship and Social Rights - Entitlements and Impediments to Accessing Welfare. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 1-7.

 

 

 

 

 

35.F. Pennings (2018), ‘ Legal barriers to access of EU citizens to social rights’, in: F. Pennings & M. Seeleib-Kaiser (eds.), EU citizenship and social rights - Entitlements and Impediments to Accessing Welfare. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 76-103.

 

 

 

 

 

36.F. Pennings (2018), ‘Conclusion’, in: F. Pennings & M. Seeleib-Kaiser (eds.), EU Citizenship and Social Rights - Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 255-258.

 

 

 

 

 

37.F. Pennings (2017). ‘What is the difference between a worker and an undertaking? New developments in EU labour Law and Competition Law’, in: H. Koster, F. Pennings & C. Rusu (eds.), Essays on Private and Business Law. The Hague: Eleven International Publishers, pp. 209-220.

 

 

 

 

 

38.F.J.L. Pennings (2017), ‘Een Europese pijler van sociale rechten’ Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 23 (9/10), pp. 233-240.

 

 

 

 

 

39.F. Pennings (2017), ‘Autonomie in het socialezekerheidsrecht’, AA 2017, pp. 618-627.

 

 

 

 

 

40.F. Pennings (2016) , ‘The Problem of Loss of Advantages as a Result of the Application of the Coordination Rules’, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, 30, 2016/1, p. 139-150.

 

 

 

 

 

41.F. Pennings (2016), ‘Labor Inspection in a Privatized Health and Safety System’, International labor rights case law Vol. 2, 2016, p. 283.

 

 

 

 

 

42.F. Pennings (2016), ‘Constitutional and Conventional Protection of Social Security in the Netherlands’, in A. Egorov and M. Wujczyk (eds.), The Right to Social Security in the Constitutions of the World: Broadening the Moral and Legal Space for Social Justice, Geneva: International Labour Office, 2016, pp. 212-221.

 

 

 

 

 

43.F. Pennings (2016), ‘The response of residence-based schemes in the Netherlands to cross-border movement’, EJSS 2016, p. 106-129.

 

 

 

 

 

44.F. Pennings (2015), ‘EU-burgerschap en de vrees voor sociaal toerisme: de zaak Dano’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21(2), 2015, p. 39-44.

 

 

 

 

 

45.F. Pennings (2015), ‘Exceptie van de mededingingsbepalingen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem’, Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 21(4), 2015, p. 111-116.

 

 

 

 

 

46.C. Ryngaert en F. Pennings (2015), ‘Fundamentele arbeidsrechten en immuniteit - De zaak tegen de Europese Octrooi Organisatie’, Nederlands Juristenblad 2015, p. 1212-1218.

 

 

 

 

 

47.Frans Pennings and Elisabetta Manunza, ‘The Room for Social Policy Conditions in Public Procurement Law’, in: T. van den Brink, M. Luchtman and M. Scholten (eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU: Core Values of Regulation and Enforcement, Antwerp: Intersentia, 2005, p. 173-196.

 

 

 

 

 

48.Frans Pennings, ‘What is wrong with international standards on social protection?’ in C. Ryngaert, E. Molenaar and S. Nouwen (eds.), What's wrong with international law?: Liber Amicorum A.H.A. Soons, Leiden Boston: Brill, Vol. 27, 2015, p. 166-185.

 

 

 

 

 

49.Frans Pennings, ‘Dilemmas in applying international social security standards’, in A. Świątkowski (ed), Studia z zakrersu prawa i polityki spotecznej : Studia ad ius laboris et politicam socialem, Krakow: Rocznik, 2015, pp 177-187.

 

 

 

 

 

50.Frans Pennings, ‘Principles of EU coordination of social security’, in F. Pennings and G. Vonk (ed), Research Handbook on European Social Security, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, p. 321-343.

 

 

 

 

 

51.Frans Pennings, ‘The approaches of the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights vis-à-vis discrimination on the ground of nationality in social security, in F. Pennings and G. Vonk (ed.), Research Handbook on European Social Security Law, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015, pp. 121-148.

 

 

 

 

 

52.Frans Pennings, ‘The development of EU citizenship by means of the link approach’, in S. Devetzi and C. Janda (eds.), Freiheit - Gerechtigkeit - Sozial(es) Recht: Festschrift für Eberhard Eichenhofer, Baden-Baden: Nomos Verlag, 2005 pp. 490-508.

 

 

 

 

 

53.Frans Pennings, ‘The Dutch approach to reduce claims on social security benefits’, in C. Sánchez-Rodas Navarro and T. Velasco Portero, (eds.), Good Practices in Social Law, Navarra: Thomson Reuters, 2015 p. 47-68.

 

 

 

 

 

54.Frans Pennings and Paul Secunda, ‘Towards the Development of Governance Principles for the Administration of Social Protection Benefits: Comparative Lessons from Dutch and American Experiences’, Marquette Benefits & Social Welfare Law Review, 2015, vol. 16(2), pp. 313-395.

 

 

 

 

 

55.Frans Pennings, ‘Wetsvoorstel Werk en zekerheid en de Werkloosheidswet’, Tijdschrift recht en arbeid 2014/29, pp. 46-50.Frans Pennings, ‘Over de schutting. Overheveling van onderdelen van sociale zekerheid naar arbeidsrecht en omgekeerd’, in C.J. Loonstra en A.R. Houweling (red), Het sociaal recht uitgedaagd. Een bundel arbeidsrechtelijke oraties 1997-2013. Boom, Den Haag, 2014, pp 486-529.

 

 

 

 

 

56.Frans Pennings, ‘Kunnen eigenrisicodragers wel hun eigen risico beïnvloeden?’ Tijdschrift Recht en arbeid, 6/7, 2014, pp. 3-9.

 

 

 

 

 

57.Frans Pennings, ‘Coordination of Social Security within the EU context’, in P. Arellano Ortiz, M. Olivier en G. Vonk (ed.), Social Security and Migrant Workers, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2014, 117-132.

 

 

 

 

 

58.Thomas Erhag, Frans Pennings & Sara Stendahl, ‘Why is the Role of Non-public Actors in the Administration of Social Security an Interesting Research Topic?’, in: Frans Pennings, Thomas Erhag and Sara Stendahl (eds), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 1-8.

 

 

 

 

 

59.Frans Pennings, ‘The Role of Non-public Actors in Social Security in the Netherlands’, in: Frans Pennings, Thomas Erhag and Sara Stendahl (ed), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 85-112.

 

 

 

 

 

60.Frans Pennings, ‘Comparison of the Roles of Non-public Actors and Conclusions’, in: Frans Pennings, Thomas Erhag and Sara Stendahl (eds), Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2013, p. 255-284.

 

 

 

 

 

61.Teun Jaspers and Frans Pennings, ‘Occupational Health and Safety in the Netherlands: A Shift of Responsibilities’, in Edoardo Ales (ed.), Health and Safety at Work. European and Comparative Perspective. Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, 2013, 329-374.

 

 

 

 

 

62.Frans Pennings, ‘Historical and Theoretical Background of Standard Setting in Social Security’, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 15 – 38.

 

 

 

 

 

63.Frans Pennings, ‘Unietrouw of eigen belang eerst. De casus van de export van uitkeringen buiten de EU’, Nederlands Juristenblad, jrg 88, nr. 38, 2013, 2669-2675.

 

 

 

 

 

64.Frans Pennings. 'Sociale partners en uitvoering sociale zekerheid: terug naar af of nieuwe mogelijkheden?', Tijdschrift Recht en arbeid jrg 5, nr. 12, 2013/100, p. 5-11.

 

 

 

 

 

65.Ulrich Becker and Frans Pennings, ‘General Introduction’, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 1-10.

 

 

 

 

 

66.Frans Pennings, ‘Different Levels of Standard-Setting: Introduction’, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, I p. 41 – 42.

 

 

 

 

 

67.Frans Pennings, ‘Different Levels of Standard-Setting: Analysis’, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 123 – 130.

 

 

 

 

 

68.Ulrich Becker and Frans Pennings, ‘Privatization and Activation: Introduction’, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 381 – 386.

 

 

 

 

 

69.Frans Pennings, ‘Privatization and Activation in the Netherlands´, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 443/456.

 

 

 

 

 

70.Frans Pennings and Ulrich Becker, ‘Final Conclusions’, in Ulrich Becker, Frans Pennings and Tineke Dijkhoff (red), International Standard-Setting and Innovations in Social Security, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, p. 471 – 482.

 

 

 

 

 

71.Frans Pennings, 'Non-Discrimination on the Ground of Nationality in Social Security: What are the Consequences of the Accession of the EU to the ECHR?', Utrecht Law Review, Volume 9, Issue 1 (January) 2013.

 

 

 

 

 

72.Frans Pennings, ‘Social Security’, in: B. Greve (ed)., The Routledge Handbook of the Welfare State, Oxon: Routledge 2013, 321-331.

 

 

 

 

 

73.Frans Pennings, EU-burgerschap en toegang tot sociale voordelen over de grens. Is er verschil tussen marktburgers en sociale burgers?, Arbeidsrechtelijke Annotaties, vol. 11, no. 3, 2012, 4-25.

 

 

 

 

 

74.Frans Pennings, ‘Moeilijker handhaving van op sociale dialoog gebaseerde regulering? De Raamovereenkomst arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het Kücük-arrest’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 18e jrg., nr. 7, september 2012, 257- 263.

 

 

 

 

 

75.Frans Pennings, ‘Social security’, in: Jan M. Smits, Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham: Edward Elgar, second edition, 2012, 800-813.

 

 

 

 

 

76.Frans Pennings, ‘Case C-379/09, Maurits Casteels v. British Airways plc’, Common Market Law Review, Vol. 49 No. 5 October 2012, 1787–1798.

 

 

 

 

 

77.Frans Pennings, ‘EU Citizenship: Access to Social Benefits in Other EU Member States’, In The International Journal of Comparative Labour law and Industrial Relations Vol. 28 (2012), Issue 3, 307-333.

 

 

 

 

 

78.Frans Pennings, Twintig jaar Internationale Kamer van de CRvB. Van autonome naar netwerkrechter.’, NJB, Jrg. 87, 2012, nr 33, 2279-2285.

 

 

 

 

 

79.Frans Pennings, ´Hendrix. Hoe een jonggehandicapte onverwacht profiteert van het vrij verkeer van werknemers´, In: G. Essers, A.P. van der Mei, F. van Overmeiren (red.), Vrij verkeer van personen in 60 arresten. De zegeningen van het Europees burgerschap, Kluwer: Deventer, 2012, 315-322.

 

 

 

 

 

80.Frans Pennings, The Cross-Border Health Care Directive: More Free Movement for Citizens and More Coherent EU Law?, EJSS 2011, 424-452.

 

 

 

 

 

81.Frans Pennings, ‘The New Dutch Disability Benefits Act: the Link between Income Provision and Participation in Work’, In: S. Devetzi and S. Stendahl (eds), Too Sick to work?, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, 95-118.

 

 

 

 

 

82.Frans Pennings, ‘De reikwijdte van de arbeidsovereenkomst’, in: W. Plessen, H. van Drongelen en F. Hendrickx (red.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing, Zutphen: Uitgeverij Paris, 2011, p. 263- 277.

 

 

 

 

 

83.Frans Pennings, ‘The draft patient mobility directive and the coordination regulations of social security’, In: J.W. van de Gronden, E. Szyszczak, U. Neerghaard and M. Krajewski (ed), Health Care and EU law, The Hague: TMC Asser Press, 2011, p. 133-160.

 

 

 

 

 

84.Frans Pennings, ‘Grensoverschrijdend socialezekerheidsrecht’, in: B.B.B. Lanting, S.S.M. Peters en M. Westerveld, Een trip langs de hagen van het socialezekerheidsrecht. Den Haag: Boom juridische uitgevers, 2011, p. 135-148.

 

 

 

 

 

85.Claire Bosse and Frans Pennings, ‘The Legal Status of Persons Performing Work Personally’, in: F. Pennings and Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 1-4.

 

 

 

 

 

86.Frans Pennings, ‘The Various Categories of Persons Performing Work Personally’, in: F. Pennings and Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 5-14.

 

 

 

 

 

87.Frans Pennings, ‘The European Union and the Issue of the Employment Relationship, in: Frans Pennings and Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 29-42.

 

 

 

 

 

88.Frans Pennings, ‘The Protection of Working Relationships in the Netherlands’, in: Frans Pennings and Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 83-108.

 

 

 

 

 

89.Frans Pennings and Claire Bosse, ‘Conclusions and Recommendations’, in: Frans Pennings and Claire Bosse (eds), The Protection of Working Relationships. A comparative study. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 173-196.

 

 

 

 

 

90.Frans Pennings, ‘The Open Method of Coordination in the Area of Social Policy and the Legality Principle’, in: L.F.M. Besselink, F.J.L. Pennings en A. Prechal, The Eclipse of the Legality Principle in the European Union, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, pp. 153-168.

 

 

 

 

 

91.Teun Jaspers en Frans Pennings, ‘Sociale zekerheid en zorg – de SER als moderator’, in: T. Jaspers, B. van Bavel en J. Peet (red.), SER 1950-2010. Zestig jaar denkwerk voor draagvlak, Amsterdam: Boom, 2010, p. 133-161.

 

 

 

 

 

92.Frans Pennings, ‘Differences in the Organisation of Labour Relations and their Impact on the Social Dialogue: The Turkish and Dutch Cases’, in: Talat Canbolat (ed.), Essays in Honour of Prof. Dr Al Güzel, Beta Publishers, Istanbul, 2010, 647-658.

 

 

 

 

 

93.Frans Pennings, ‘Inmigrantes ilegales y el acceso a asistencia sanitaria en los Paises Bajos’, in: C. Sanchez-Rodas Navarro (red), Aspectos juridicos de la Inmigración Irregular de la Union Europea, Ediciones Laborum, Murcia 2009, p. 209-216.

 

 

 

 

 

94.Frans Pennings, ‘Les pensions professionnelles aux Pays-Bas’, Revue de droit sanitaire et social (RDSS), 2008, pp. 1053-1060.

 

 

 

 

 

95.Frans Pennings, ‘Introduction: Regulation 883/2004 – The Third Coordination Regulation in a Row’, European Journal of Social Security, Vol. 11, issues 1-2, 2009, pp. 3-8.

 

 

 

 

 

96.Frans Pennings, ‘Coordination of Unemployment Benefits under Regulation 883/2004’, European Journal of Social Security, 2009, Vol. 11, issues 1-2, pp. 177- 204.

 

 

 

 

 

97.Frans Pennings, ‘Conclusion: Simplification, Modernisation and Regulation 883/2004’, European Journal of Social Security, 11 (1-2), 2009, pp. 235 -241.

 

 

 

 

 

98.Frans Pennings, ‘Stoof/Mammoet en wijziging van de arbeidsvoorwaarden’, Tijdschrift Arbeidsrecht praktijk, Vol. 2, nr. 4, 2009, p. 143-144.

 

 

 

 

 

99.Diana de Wolff en Frans Pennings, ‘Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemerschap, de reikwijdte van de sociaalrechtelijke bescherming van de zelfstandige zonder personeel’, S.S.M. Peters en M.S. Houwerzijl (red.), Exit: Onderneming, werknemer en het einde van de dienstbetrekking, Deventer: Kluwer 2009, pp. 363-388.

 

 

 

 

 

100.Frans Pennings, ‘Die Maßnahmen für behinderte Menschen in den Niederlanden’, in B. von Maydell et al (ed.), Politik und Recht für Menschen mit Behinderungen in Europa und Asien, Baden-Baden: Nomos Verlag 2009, pp. 197-207.

 

 

 

 

 

2009

 

F. Pennings (2009), ‘The Right to Collective Bargaining: does it require Government Interference or Abstention?’, Studia z zakresu prawa pracy (Studies in Labour Law and Social Policy), Krakow Rocznik: Krakow, pp. 425-432.

 

F. Pennings (2009), ‘Koordinierung der Leistungen bei Arbeitslosigkeit nach der Verordnung 883/2004‘, E. Eichenhofer (ed.), 50 Jahre nach ihrem Beginn – Neu Regeln für die Koordinierung sozialer Sicherkeit, Beiträge zur Sozialpolitik und zum Sozialrecht Band 38. Berlin: Erich Schmidt Verlag, pp. 265-290.

 

F. Pennings, (2009) ‘De Werkverzekering: flexibiliteit en zekerheid in balans?’,  1(3) Tijdschrift recht en arbeid, pp. 5-11.

 

 

 

F. Pennings (2009), ‘The Netherlands’, in: M. Colucci and R. Blanpain (eds.), International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, p. 1 - 202.

 

 

2008

 

B. Hofman and F. Pennings (2008), 'Het beste jongetje van de klas? Nederlandse sociale zekerheid en IAO-verdragen'. 23(5) Sociaal recht,  pp. 146-154.

 

 

Frans Pennings and Maria Korda, ‘The legal character of international social security standards’, European Journal of Social Security, 2008, 10(2), pp. 131-158.

 

 

Frans Pennings, ‘An Overview of Interpretation Issues of International Social Security Standards’, in Frans Pennings (ed.), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters, Antwerp 2007, p. 1-32.

 

 

Frans Pennings and Tineke Dijkhoff, ‘The Interpretation of International Social Security Standards’, p. 149-174, in Frans Pennings (ed.), International Social Security Standards. Current Views and Interpretation Matters, Antwerp 2007.

 

 

Frans Pennings en Mijke Houwerzijl, ‘Conflict(erende) regels in het socialezekerheids- en arbeidsrecht’, in: A. Van Regenmortel en H. Verschueren (red.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, Brugge 2007, p. 481-554.

 

 

F. Pennings, ‘De WW en bevordering van employability van werknemers.’ In A. Jacobs en F. Pennings (red.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht, Zutphen 2007, p. 239-250.

 

 

Frans Pennings, ‘The Meaning of International Standards in Social Security’, in: Jef van Langendonck (ed.), The Right to Social Security, Antwerp 2007, p. 205-224.

 

 

Frans Pennings, ‘De sociale verzekering van personen die niet langer in Nederland werkzaam zijn: het arrest Van Pommeren-Bourgondiën’, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 12(1/2), 2006, p. 18-23.

 

 

Frans Pennings, ‘Eigendomsbescherming in de sociale zekerheid’, in: M. Herweijer en G. Vonk (red.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester, Deventer 2006, p. 101-114.

 

 

Frans Pennings en M. Weerepas, ‘Towards a Convergence of Coordination in Social Security and Tax Law’, EC Tax Review, 15(4), 2006, p. 215-225.

 

 

Frans Pennings, ‘Premieheffing in internationale situaties’, in: Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (red.) Belastingen en sociale verzekeringen in een mobiele arbeidsmarkt, Den Haag 2006, p. 19-40.

 

 

 

 

 

16.Frans Pennings en K. Hermans, ‘Problemen en mogelijkheden van een Levensloop-WW’, Sociaal maandblad arbeid, 61(11/12), 2006, p. 486-493.

 

 

 

 

 

17.Frans Pennings, ‘Inclusion and Exclusion of Persons and Benefits in the New Co-ordination Regulation’, in M. Dougan and E. Spaventa (eds.), Social Welfare and EU Law, Oxford 2006, p. 241-261.

 

 

 

 

 

18.Frans Pennings en E. Alink, ‘National Report: the Netherlands’, in Michael Lang (ed.), Double Taxation Conventions and Social Security Conventions, Vienna 2006, p. 485-527.

 

 

 

 

 

19.Frans Pennings and N. Süral, ‘Introduction’, in Frans Pennings and Nurhan Süral (eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market, Alphen a/d Rijn 2006.

 

 

 

 

 

20.Frans Pennings, Nurhan Süral and Karin Sengers, ‘The Relationship between Social Security and Flexibility’ in Frans Pennings and Nurhan Süral (eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market, Alphen a/d Rijn 2006.

 

 

 

 

 

21.Frans Pennings and Nurhan. Süral, ‘Conclusions’, in Frans Pennings and Nurhan Süral (eds.), Flexibilisation and Modernisation of the Turkish Labour Market, Alphen a/d Rijn 2006.

 

 

 

 

 

22.Frans Pennings and Bernd Schulte, ‘International Social Security Standards: An Overview’; in: F.J.L. Pennings (ed.), Between Soft and Hard Law. The Impact of International Social Security Conventions on National Social Security Law, The Hague 2006.

 

 

 

 

 

23.Frans Pennings‘The Impact of Social Security Conventions: the Netherlands’; in Frans Pennings, ‘Conclusions’, in: F.J.L. Pennings (ed.), Between Soft and Hard law. The Impact of International Social Security Conventions on National Social Security Law, The Hague 2006.

 

 

 

 

 

24.Frans Pennings, ‘Posting and Social Security Coordination’, in: Roger Blanpain (ed.), Freedom of Services in the European Union, The Hague 2006, p. 239-256. Frans Pennings, ‘Social Security’, in: Jan M. Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham 2006, p. 653-667.

 

 

 

 

 

25.Frans Pennings, ‘De modernisering en vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid.’, SEW, 53(3), 2005, p. 106-116.

 

 

 

 

 

26.Frans Pennings, ‘De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in het licht van de IAO-verdragen’, Arbeid Integraal, 2005(3), p. 67-77.

 

 

 

 

 

27.Frans Pennings, ‘Co-ordination of Social Security on the Basis of the State-of-employment Principle: Time for an Alternative?’, Common Market Law Review, 42(1), 2005, p. 67-89.

 

 

 

 

 

28.Frans Pennings, ‘De invloed van de Wet Pemba op socialezekerheidsprocedures.’, Sociaal recht 2004, p. 299-306.

 

 

 

 

 

29.Frans Pennings, ‘Has the State-of-Employment Principle Become Outdated?’, in R. Langer and M. Sakslin (eds.), Co-ordinating Work-Based and Residence-Based Social Security, Helsinki 2004, p. 185-217.

 

 

 

 

 

30.Frans Pennings, ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan... ‘, Sociaal recht, 2003, p. 179-180.

 

 

 

 

 

31.Frans Pennings en T. Homan, ‘De doorvoering van internationale normen in de Nederlandse sociale zekerheid: de zaak Wessels-Bergervoet’, Sociaal recht, 18(1), 2003, p. 13-17.

 

 

 

 

 

32.Frans Pennings, ‘Naar een verbeterde poortwachter voor de WW bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?’, Arbeid Integraal, (5), 2003, p. 178-181.

 

 

 

 

 

33.Frans Pennings, ‘De WAO in internationaal perspectief’, Sociaal maandblad arbeid,’ 57(3), 2002, p. 207-218.

 

 

 

 

 

34.Frans Pennings, ‘Bovenwettelijke aanvullingen op buitenlandse werkloosheidsuitkeringen - de invloed van de ‘onbekende’ verordening 1612/68’,Sociaal maandblad arbeid, 2002, p. 11-12.

 

 

 

 

 

35.Frans Pennings, ‘Bewijsproblematiek bij handhaving socialezekerheidsregels’, in: M.A.H. van Dalen (red.), Bewijsrecht, Deventer 2002, p. 99-116

 

 

 

 

 

36.Frans Pennings, ‘A Critical View of Incentives to Help Benefit Recipients into Work in the Netherlands’, in: H. Sarfati and G. Bonoli (eds.), Labour Market and Social Protection Reforms in International Perspective, Ashgate, 2002, p. 285-310.

 

 

 

 

 

37.Frans Pennings, ‘Het socialezekerheidsverdrag met Marokko. Over doel, middelen en opzeggen’, Migrantenrecht, 17(3), 2002, p. 82-84.

 

 

 

 

 

38.Frans Pennings, ‘De ontwikkeling van de Nederlandse sociale verzeke¬ringen in internationaal perspectief,’ in: A.Ph.C.M Jaspers, F.M. Noordam, W.J.H. van Oorschot en F.J.L. Pennings (red.), ‘De gemeenschap is aansprake¬lijk...’. Honderd jaar sociale verzekering 1901 2001, Den Haag 2001, p. 305 320

 

 

 

 

 

39.Frans Pennings, ‘De (non )exporteerbaarheid van Wajong uitkeringen: een drama in veel bedrij¬ven’, Sociaal maandblad arbeid, 56(7/8), 2001, p. 383 389.

 

 

 

 

 

40.Frans Pennings, ‘The Place of Equal Protection on Grounds of Nationality in EU Law’, in: Numhau¬ser Henning, Ann (ed.), Legal Perspectives on Equal Treatment and Non Discri¬minati¬on, The Hague 2001, p. 125-139.

 

 

 

 

 

41. Frans Pennings, ‘De Koppelingswet en internationale verdragen’, NJCM-bulletin 26(6) 2001, p. 709-723.

 

 

 

 

 

42.Frans Pennings, ‘The European Commission Proposal to Simplify Regulation 1408/71’, European Journal of Social Security, 3(1), 2001, p. 45 60.

 

 

 

 

 

43.Frans Pennings, ‘Wet verbetering poortwachter: zieke werknemers eerder de poort uit?’ Sociaal recht 2001, p. 257-258.

 

 

 

 

 

44.Frans Pennings, ‘Het einde van de exporteerbaarheid van Wajong uitkeringen’, Migranten¬recht, 2000, p. 71-74.

 

 

 

 

 

45.Frans Pennings, ‘The Consistency of the Social Security Law of Estonia with Legislation on Equal Treatment of Men and Women’, East West review of social policy, 2000, p. 1-58.

 

 

 

 

 

46.Frans Pennings, en I.P. Asscher Vonk, C. Sparrius and L. Delsen, ‘The Nether¬lands’, in: J.P.A. van Vugt and J.M. Peet (ed.), Social Security and Solidarity in the European Union, Contributi¬ons to Economics, Heidelberg 2000, p. 143 162.

 

 

 

 

 

47.Frans Pennings, ‘De betekenis van het EVRM voor socialezekerheidsrechten na het Gaygu¬suz ar¬rest’, Arbeid integraal, 2000, p. 50 52.

 

 

 

 

 

48.Frans Pennings, ‘De vierde tranche Awb en het socialezekerheidsrecht’, Neder¬lands Juristen¬blad, 2000, p. 1204-1208.

 

 

 

 

 

49.Frans Pennings, ‘Regulation 1408/71 and the Room for Manipulation of the Facts,’: in: A. Num¬hau¬ser Henning (ed.), Normativa Perspektiv. Festschrift till Anna Christen¬sen. Lund 2000, p. 347-372.

 

 

 

 

 

50.Frans Pennings, en G. Essers, ‘Het voorstel van de Europese Commissie tot vereenvoudiging van verordening 1408/71’, Sociaal Maandblad Arbeid 55(11/12), 2000, p. 512-525.

 

 

 

 

 

51. Frans Pennings, ’De spanning tussen internationale idealen en de praktijk’, Nederlands Juristen¬blad, 76(3), 2000, p. 127 127.

 

 

 

 

 

52.Frans Pennings and Mijke Houwerzijl, ‘Double charges in case of posting of employees: the Guiot Judgment and its effects in the con¬struction sector’, European Journal of Social Security, 1(1), 1999, p. 91 112.

 

 

 

 

 

53.Frans Pennings, ‘De invloed van het internationale recht in de Koppe¬lingswetju-risprudentie’, Migrantenrecht, 14(4), 1999, p. 95 102.

 

 

 

 

 

54.Frans Pennings, ‘Het arrest Sürül: een arrest dat knaagt aan de Koppelingswet’, Sociaal Maandblad Arbeid 1999, p. 442-450.

 

 

 

 

 

55.Frans Pennings, ‘Dérégulation de l’emploi aux Pays-Bas’, in: B. Lestrade and S. Boutillier (eds.), Les Mutations du Travail en Europe, Paris 1999, p. 299-310.

 

 

 

 

 

56.Frans Pennings, ‘Flexibilität und Sicherkeit: neue Entwicklungen im niederländi¬schen Arbeits¬recht’, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits und Sozialrecht, 13(2), 1999, p. 153 164.

 

 

 

 

 

57.Frans Pennings, ‘The Potential Consequences of the Gaygusuz Judgment’, European Journal of Social Security, 1(2), 1999, p. 35 57.

 

 

 

 

 

58.Frans Pennings, ‘Is it useful to insert new fundamental principles into the Treaty of Rome?’, in: C. Engels and Manfred Weiss (eds.), Labour Law and Industrial Relations at the Turn of the Century. Liber Amicorum in Honour of Roger Blanpain, The Hague 1998, p. 373 399.

 

 

 

 

 

59.Frans Pennings, ‘Een nieuwe mogelijkheid om ongelijke behandeling te bestrijden in de sociale zekerheid: de gevolgen van het Gaygusuz arrest’, Sociaal Maandblad Arbeid, 1998, 53(1), p. 5 12.

 

 

 

 

 

60.Frans Pennings en Marc Weyns, ‘De rechtspositie van ter beschikkingge¬stelde arbeidskrach¬ten in België en Neder¬land’, in: F.J.L. Pennings (red.), Flexibilisering van het sociaal recht in België en Nederland, Deventer 1998, p. 67 106.

 

 

 

 

 

61.Frans Pennings, ‘De WULBZ en grensoverschrijdend verkeer van werknemers’, in: Sociaal Maandblad Arbeid, Alphen a/d Rijn 1997, p.174-187.

 

 

 

 

 

62.Frans Pennings, ‘Is Schmoller’s view on the principles of social security still rel¬evant in present debates on the future of social security?’, in: J.G. Backhaus (ed), Essays on Social Security and Taxation. Gustav von Schmoller and Adolph Wagner Reconsidered, Marburg 1997, p. 595-616

 

 

 

 

 

63.Frans Pennings, ‘Social security: Coordination or Harmonisation?’, in R. Blanpain (ed), Law in Motion, The Hague 1997, p. 1060 -1090.

 

 

 

 

 

64.Frans Pennings, ‘EU Law in the Area of Occupational Health and Safety’. in: A. Swiat-kow¬ski (ed.) Jagiel¬lo¬nian University Yearbook of Labour Law and Social Policy, Cracow 1997.

 

 

 

 

 

65.Frans Pennings, ‘Rege¬ring wil deel VI van Europese Code opzeggen’, Nederlands Juris-ten¬blad, 1997, p. 1763-1764.

 

 

 

 

 

66.Frans Pennings, ‘European Union’, in: R. Blanpain (red.), International Encyclopae¬dia of Laws. Social Security Law, The Hague, p. 1-297.

 

 

 

 

 

67.Frans Pennings, ‘The Netherlands’; in: W. van Eeckhoutte (ed.), International Encyclopaedia of Laws, The Hague, p. 1-350

 

 

 

 

 

68.Frans Pennings, ‘Criteria whether trade unions are representative in the Netherlands’, in: A. Swiat¬kow¬ski (ed.), Jagiel¬lo¬nian University Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, Cracow 1996, p. 57-71

 

 

 

 

 

69.Frans Pennings, ‘Arbeidsrechtelijke aspecten van detachering van werknemers in/uit België en Nederland’ in: F.J.L. Pennings (red.), Tewerkstelling over de gren¬zen, Deventer 1996, p. 1-44.

 

 

 

 

 

70.Frans Pennings, ‘Richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten’, Arbeid Integraal, 1996, p. 26-28.

 

 

 

 

 

71.Frans Pennings en M.J.P.M. Kievit, ‘Ontwikkelingen in de rechtspositie van uitke-ringsge¬rechtig¬den in het arbeidson¬geschiktheids- en werkloosheids¬recht’, Sociaal recht, 1996, nr 11, p. 300-306.

 

 

 

 

 

72.Frans Pennings, ‘Internationale aspecten van de sociale zekerheid’, in: Loonstra, C.J., Staal, H.W.M.A., en Zeijlstra, W. (red.), Arbeidsrecht en mensbeeld. Deventer 1996, p. 329 343.

 

 

 

 

 

73.Frans Pennings, ‘De Eerste Kamer, de verzekeringsgedachte en het overgangsrecht’, Sociaal recht, 1995, p. 183-187.

 

 

 

 

 

74.Frans Pennings en R.J. Weber, ‘The Legal Position of EU Research Fellows in the Nether¬lands’, in: Tilburg Foreign Law Review, 1995, nr. 1, p. 127-143.

 

 

 

 

 

75.Frans Pennings, ‘Alleenstaanden en de sociale zekerheid’, in: P. Vlaardingerbroek (red.), Gelijke behandeling en rechtspositie van de alleenstaan¬de, Tilburg 1995, p. 21-34.

 

 

 

 

 

76.Frans Pennings, ‘Alternatieve geschillenprocedures in het sociale-zekerheidsrecht’, Rechtshulp, 1995, nr. 8/9, p. 24-32.

 

 

 

 

 

77.Frans Pennings, ‘De betekenis van de verzekeringsgedachte voor de bovenminimale uitkerin¬gen’, in: H. Krijnen (red.), Het zekere voor het onzekere, Amsterdam 1995, p. 15-37.

 

 

 

 

 

78.Frans Pennings, ‘Is de bovenminimale sociale zekerheid op de toekomst voorbe¬reid?, in: H. Krijnen (red.), Het zekere voor het onzekere, Amsterdam 1995, p. 81-105.

 

 

 

 

 

79.Frans Pennings, ‘Voluntary Social Security in the Netherlands’, East-West Review of Social Policy, 1995, nr. 1, p. 43-61.

 

 

 

 

 

80.Frans Pennings, ‘Protection of social security rights by the Constitution and interna¬tional treaties’, in: A. Swiatkowski (red.), Jagiel¬lo¬nian University Yearbook of Polish labour law and social policy, Cracow 1994, p. 221-232.

 

 

 

 

 

81.Vakgroep sociaal recht en sociale politiek, ‘Ontslag¬recht anders’, Sociaal recht, 1994, nr. 7/8, p. 203 – 211

 

 

 

 

 

82.Frans Pennings, ‘Promotion and regulation of job creation opportunities - the Nether-lands’, in: International Society of Labour Law and Social Security (red.), Theme I. Promoti¬on and Regulation of Job Creation Opportuni¬ties. XIV World Congress of Labour Law and Social Security. Internatio¬nal Society of Labour Law and Social Security, Seoul1994, p. 505-519.

 

 

 

 

 

83.Frans Pennings, ‘Judicial protection of social security in the Netherlands: towards an integra¬ti¬on in administrative litigation law’, in: A. Swiatkowski (red.), Jagiel¬lo¬nian University Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy, Cracow 1994, p. 50-62.

 

 

 

 

 

84.Frans Pennings, ‘De rode draad in de jurisprudentie over de werkloos¬heidswet (I). Een over¬zicht van de recente jurisprudentie over het ontstaan en en eindigen van het recht op uitkering’, Rechtshulp, 1993, nr. 1, p. 7-21;

 

 

 

 

 

85.Frans Pennings, ‘De rode draad in de jurisprudentie over de Werkloosheidswet (II). De juris¬pru¬dentie over de uitsluitingsgronden en sanctiebeslissingen bij werkloos-heidsuitkerin¬gen’, Rechtshulp, 1993, nr. 2, p. 10-24.

 

 

 

 

 

86.Frans Pennings, ‘Is the subsidiarity principle useful to guide the European integration pro¬cess?’, Tilburg Foreign Law Review, 1993, nr. 2, p. 153-163.

 

 

 

 

 

87.Frans Pennings, ‘Een sluitende aanpak van de jeugdwerkloosheid?’, Sociaal Bestek, 1993, nr. 2, p. 6-8.

 

 

 

 

 

88.Frans Pennings, ‘Bescherming van uitkeringsaanspraken uit sociale verzekeringen. Enige rechtsver¬gelij¬ken¬de kanttekeningen bij de Notitie Overgangs¬recht’, Neder¬lands Juristen-blad, nr.31, 1993, p. 1112-1117.

 

 

 

 

 

89.Frans Pennings en A. Swiatkowski, ‘The right to work and its changing relationship with social security’, in: A. Switakowski (red.), Jagiel¬lo¬nian University Yearbook of Polish labour law and social policy, Cracow 1993, p. 44-67.

 

 

 

 

 

90.Frans Pennings, ‘Ligt er een visie ten grondslag aan onze werkloosheidswet? Enige rechts¬vergelij¬ken¬de observaties’, Sociaal Maandblad Arbeid 1992, p. 62 - 79.

 

 

 

 

 

91.Frans Pennings, ‘Een Ontwerp-aanbeveling voor minimumuitkeringen. Kleine stapjes naar een sociaal Europa’, PS 1992, p. 1040 - 1049.

 

 

 

 

 

92.Frans Pennings, ‘Groeiende ruimte voor woonplaatsbepalingen in het EG-coördinatie-recht’, Sociaal Maandblad Arbeid 1992, p. 503-518.

 

 

 

 

 

93.Frans Pennings, ‘Hoofdstuk 4. De bevordering van werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloos¬heid’, in: A.T.J.M. Jacobs, Het Nederlandse sociale zekerheidsrecht en de minimum-normen van de Internationale arbeids¬organisatie en de Raad van Europa, Deven¬ter 1992, p. 84 - 127.

 

 

 

 

 

94.Frans Pennings, ‘Niederländische und deutsche Arbeitslosenvericherung im Vergleich’, Zeit¬schrift für auslän¬disches und internationales Sozialrecht, 1992, p. 151 - 176.

 

 

 

 

 

95.Frans Pennings, ‘Retraites complémentaires en Europe. Belgique’, Semaine sociale Lamy 1992.

 

 

 

 

 

96.Frans Pennings, ‘”Bijstandsuitkeringen” en het recht op vrij verkeer van werknemers’, Migrantenrecht, 1992, p. 146 - 155.

 

 

 

 

 

97.Frans Pennings, ‘Sociale vernieuwing in het perspectief van ontwikkelingen in het buiten¬land’, PS 1991, p. 1635 - 1646.

 

 

 

 

 

98.Frans Pennings, ‘Het ontstaan van het recht op een werkloosheidsuit¬ke¬ring’, Sociaal Maandblad Arbeid 1990, p. 23-32.

 

 

 

 

 

99.Frans Pennings, ‘Het Jeugdwerkgarantieplan: de toepassing van ervaringen in het buiten-land,’ Sociaal Maandblad Arbeid 1988, p. 629-639.

 

 

 

 

 

100.Frans Pennings, ‘Werkloosheidsvoorzieningen en toetreding tot de arbeidsmarkt in Engeland: steun of struikelblok,’ Sociaal Maandblad Arbeid, p. 121 - 128.

 

 

 

 

 

101.Frans Pennings, ‘Three Unemployment Benefit Schemes Compared: the English, German and Dutch Approaches’, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol 4 (1988) no 3, p. 163 - 176.

 

 

 

 

 

Frans Pennings, en D. de Wolff, ‘Verbetering van de rechtsbescherming in het bij¬standsrecht?’, Sociaal rech