Tijdschrift Recht en arbeidFrans Pennings is hoofdredacteur van het tijdschrift TRA, dat verdiepende artikelen en op de praktijk geori ë nteerde artikelen bevat op het terrein van het sociaal recht (m.n. arbeidsrecht en werknemersverzekeringen).


Zie ook de webpagina van Tra en de Auteursinstructie TRA jan 2021.pdf


Redactieleden

P rof. mr. B. Barentsen (m), hoogleraar sociaal recht te Leiden

Dr. S. Bekker (v), hoofddocent aan de Universiteit Utrecht

Mr. E.W. de Groot (v), kantonrechter in Rechtbank Gelderland en raadsheer plaatsvervanger in het Hof Amsterdam

Mr K. Hakvoort, advocaat te Amsterdam

Prof. mr. M.S. Houwerzijl (v), hoogleraar arbeidsrecht te Tilburg

Mr. A. Keizer (m), advocaat te Amsterdam

Mr. M. Kullmann (v), universitair hoofddocent Radbouduniversiteit Nijmegen

Prof. mr. F.G. Laagland (v), hoogleraar arbeidsrecht Radboud Universiteit

Prof. mr. S.S.M. Peters (v), hoogleraar Arbeidsrecht te Groningen

Prof. mr. W.L. Roozendaal (v), hoogleraar Sociaal Recht aan de VU Amsterdam

Mr. P.P.M. Rousseau (m), raadsheer Hof Den Bosch

Mr. drs. P.Th. Sick (v), advocaat te Amsterdam

Mr. H.W.M.A. Staal (m), voormalig kantonrechter te Maastricht


REDACTIESECRETARIS

Mr Marize Verhagen, e-mail: redactietra@gmail.com


Vaste medewerkers

mr. dr. L. van den Berg
mr. D.J. Buijs
mr. F.M. Dekker

mr. N.T. Dempsey

mr. Y. Dissel
mr. M.J.A.C. Driessen
mr. C.J. Frikkee
mr. P.S. Fluit
dr. N. Gundt

mr N. Jansen
mr. B. de Leest

prof mr A.P. van der Mei

mr.dr. W.G.M. Plessen
Mr. M.D. Ruizeveld

mr. M van Schadewijk

mr. L.C.J. Sprengers

mr. M.S.A. Vegter

mr. E. van Vliet
prof.dr. G.J. Vonk
mr. dr. H.H. Voogsgeerd