Gepromoveerden

Madhvi Ramparichan, Sturingsinstrumenten in de WW gedurende 1987-2017 om in- en uitstroom te reguleren.(with prof Joop Schippers). verdediging 31 maart 2021Elmar Schmidt, Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions (met prof Hans van Meerten)

Maitrie Chotou, Privacy in het Surinaamse arbeids-recht (buitenpromovenda Universiteit van Paramaribo).


Maaike Wienk, Europese coördinatie van aanvullende pensioenen , 1999 (met prof A. Jacobs)


Mijke Houwerzijl, De Detacherings-richtlijn, 2005 (met prof. W. Fase)

Minna van Gerven, The Broad Tracks of Path Dependent Benefit Reforms , 2008 (met prof. W. van Oorschot)

Jeroen Denkers, T he World Trade Organization and Import Bans in Response to Violations of Fundamental Labour Rights , 2008 (met prof. W. van Genugten)

Ivo van der Helm, De privacybescherming van de zieke werkneme r, 2008 (met prof. T. Jaspers)

Linda Lanting, Sociale zekerheid van ambtenaren en overheids-werknemers, 2009 (met prof. J. Riphagen)

Tineke Dijkhoff, International Social Security Standards in the European Union. The cases of the Czech Republic and Estonia, 2011)

Susanne Heeger-Herrter, Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten. Een onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen, 2 012)

Maria Korda, The Role of International Social Security Standards. An in-depth study through the case of Greece , 2013

Kim Hermans, De WW en nieuwe sociale risico's. Internationaalrechte-lijke grenzen aan hervormings-voorstellen , 2014

Hatice Caglayankaya, Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen. Een onderzoek van de hand van case study Turkije

Saskia Montebovi, Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheids-regeling in grensoverschrijdende situaties , 2016 .

Carolien de Groot, Verlof voor zorg en scholing , 2017.

Kai Liu, Health and safety legislation in China (metprof T. Jaspers)


Lopende projecten

Marize Verhagen, Vakbondsonderhandelen over driekwartdwingend recht (met prof T. Jaspers)
Hendarin Feyli, Eigenrisicodragen in de sociale zekerheid.

Merel Keizer, De gesplitste arbeidsrelatie. (met Susanne Heeger en Albertine Veldman)

An Wouters, Consumenten-bescherming in het pensioenrecht (met prof. Hans van Meerten)

Jorik van Zanden, Consumenten-bescherming in het pensioenrecht - rechtsvergelijkende studie (met prof. Hans van Meerten)

Tom Huisjes, sociale voorwaarden in het aanbestedingsrecht (met prof Elisabetta Manunza)