OPLEIDING

1982 Doctoraal Nederlands taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht

1985 Doctoraal Nederlands Recht, Universiteit Utrecht

1990 Promotie Universiteit Utrecht: Benefits of Doubt. A comparative study of the legal aspects of employment and unem­ploy­ment schemes in Great-Britain, Germany, France and the Netherlands (published by Kluwer Law International).

2014 Eredoctoraat Universiteit Gotenburg, ZwedenWERK

1 987 - 1990 promotie-onderzoek Universiteit Utrecht

1990 - 1995 Universitair docent, Universiteit Tilburg

1995 - 2008 Universitair hoofddocent Universiteit Tilburg

2002 - 2008 Hoogleraar Europees en vergelijkend socialezekerheidsrecht Universiteit Utrecht

2003- 2011 Hoogleraar internationale en Europese sociale zekerheid Universiteit Tilburg

2008 - Hoogleraar sociaal recht Universiteit Utrecht

2011 - Gasthoogleraar University Gotenburg, Zweden

Belangrijkste nevenwerkzaamheden

1997 - Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep

1999 - 2020 Redacteur European Journal of Social Security (SAGE publishers)

2013 - Hoofdredacteur Tijdschrift Recht en arbeid