Nieuw Masterprogramma Arbeidsrecht van start

2023-2024
Ben je geïnteresseerd in arbeidsrecht en ga je je oriënteren op een masterprogramma waaraan je in september 2023 wilt beginnen, dan is er goed nieuws!


Vanaf september 2023 kun je aan de UU namelijk een master Arbeidsrecht doen. Nu is Arbeidsrecht nog een specialisatie binnen de Master Onderneming en Recht.
In de Master Arbeidsrecht kan veel specifieker dan in de specialisatie worden in gegaan op de kennis en vaardigheden die voor een arbeidsjurist belangrijk zijn.


Wat is arbeidsrecht?
Een hoofddoel van het arbeidsrecht is om ongelijke verhoudingen, zoals tussen werkgevers en individuele werknemers, en tussen werknemers onderling, te compenseren. Dat gebeurt onder andere door ontslagbescherming en bescherming bij wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Ook regelt het arbeidsrecht (waaronder sociale zekerheid) inkomenscompensatie bij het verlies van inkomen uit arbeid, zoals ziekte en werkloosheid. Sociale zekerheid beschermt ook mensen die lage of geen inkomens hebben. Op het arbeidsrecht zijn ook internationale normen van belang (o.a. mensenrechtenverdragen, EU-recht en verdragen van de internationale arbeidsorganisatie), waarmee beoogd wordt werknemers bescherming te bieden en sociale voortuitgang in de wereld te bevorderen.


Bij tal van actuele kwesties speelt arbeidsrecht een belangrijke rol. Denk aan de grote groei van het aantal flexibele arbeidskrachten, zoals platformwerkers en zzp’ers, aan digitalisering, gevolgen van de pandemie, de ongelijkheid bij verdeling van inkomen en werk, en klimaatverandering. Het arbeidsrecht bestudeert deze onderwerpen ook vanuit het oogpunt van gelijke behandeling, eerlijke risicoverdeling en -verzekering en de verhouding tot andere rechtsgebieden (zoals Europese normen) Ook draagt arbeidsrecht bij aan ontwikkeling van normen voor verbetering van het stelsel, ook op Europees en internationaal niveau.
Hoe ziet het masterprogramma er uit?
Hoewel het programma (pas) in 2023 start, is er natuurlijk wel een globaal programma:Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4


Individueel arbeidsrecht (nationaal en Europees) (7,5 ects)Collectief arbeidsrecht (nationaal en Europees)


(7,5 ects)Capita selecta


(6 * 2,5 ects)Scriptie


(15 ects)MajorArbeid en onderneming (nationaal en Europees) (7,5 ects)Socialezekerheidsrecht (nationaal en Europees)

(7,5 ects)

Specia-

lisatie


Vanaf half september 2022 kun je veel meer informatie over het programma vinden op de website van de UU via www.uu.nl/masters.


Op 12 oktober 2022 kun je informatie krijgen op de Masters Open Day (https://www.uu.nl/masters/hulp-tijdens-en-na-je-keuze/masters-open-day)


Voor meer informatie over de Master ga naar de website van de master